religieuze schilderijen

Het Maria-drieluik

Maria is de verbinding tussen het Hemelse en de Aarde

Zij is de Koningin van de Hemel, Zij is ook een Schutsvrouwe

De bloemen staan voor de Liefde, de Reinheid en de bescheidenheid van Maria

Zij is als een vrouw met de zon bekleed

Zij is de Maagd Maria

De eerste drie verhalen uit de Bijbel

  • De Schepping
  • Adam en Eva
  • Kain en Abel

De Blijde Geheimen van de Rozenkrans

De boodschap van de Engel Gabriel aan Maria.

Bezoek van Maria aan Elisabeth.

Geboorte van Jezus.

Opdracht van Jezus in de Tempel.

Jezus teruggevonden in de Tempel te midden van de leraren.

Jezus begint zijn openbare leven

  • Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper
  • 40 dagen in de woestijn
  • Jezus roept zijn eerste leerlingen

De wonderen van Jezus

  • Bruiloft van Kana
  • Jezus geneest zieken
  • Wonderbare Broodvermenigvuldiging

Het laatste Avondmaal

Het laatste Avondmaal was voor Jezus een laatste gelegenheid om met zijn leerlingen samen te zijn voor zijn arrestatie en Kruisiging.

Jezus zoekt de stilte op de Olijfberg

Jezus in gebed in de Hof van Olijven

De Kruisweg van Jezus

Pinksteren

Het Licht staat voor de Nederdaling van de H. Geest.

Maria zit met haar “vriendinnen” en de Apostelen bijeen. Ze beseffen dat ze niet langer binnen moeten blijven treuren, maar dat ze naar buiten moeten gaan om aan de mensen het Geloof te gaan verkondigen.

De Zeven Werken van Barmhartigheid

De hongerige voeden. De dorstige laven. De naakte kleden. De vreemdeling verwelkomen. De zieke bezoeken. De gevangene bezoeken. De dode begraven.

St. Franciscus en het Wonder der Natuur

St. Franciscus

Hij koos voor een sober leven

met aandacht voor de weerlozen en onschuldigen

Hij trok zich graag terug in de stilte van de natuur

10 Roze Rozen voor Maria.

Coronatijd.

Zitten onder de Boom van Wijsheid.

Het Zout der Aarde.

De Ballerina met haar Pirouette in een krans van Pinksterbloemen is voor mij de uitbeelding van het Zout der aarde.

Met je eigen kracht en je talenten geef je smaak aan je omgeving en word je het Zout der Aarde.